Fehér-Truck Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1173 Budapest, Tápiószecső u. 1.

 

 

 

 

 

 

 

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

Ez a vállalási szabályzat az egyes kereskedelmi és javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet figyelembevételével készült.

 

 

 

 


 

Tartalomjegyzék

 

 

 

I. Vállalási feltételek. 4

 

II. A jármű átvétele javításra. 4

 

III. A jármű javítása, a megrendelés teljesítése során adódó események. 5

 

IV. Az elkészült jármű átadása, számlázás. 6

 

V. A szolgáltatással szembeni panaszok intézése. 7

 

VI. Jótállási feltételek. 9

 


 

 

SZOLGÁLTATÓI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A szolgáltató neve, címe:  Fehér-Truck Kft.

                                            1173 Budapest, Tápiószecső u. 1.

 

A szolgáltatást végző telephely címe: 1172 Budapest, Vidor u. 10.

 

Felügyeleti szervei: - Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzat

   1173 Budapest, Pesti út 165.

 - Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Fővárosi Felügyelősége

   1088 Budapest, József krt. 6.

 - Nemzeti Közlekedési Hatóság

   1066 Budapest, Teréz krt. 62.

 

 

A vállalt szolgáltatások:

 

Járműjavítás:

 

- Napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle a megrendelő igénye szerint.

- Futómű műszeres beállítása

- Fék-  és Rázópad műszeres vizsgálat

- Járművek futójavítása, fődarab és karosszéria javítása a megrendelő igénye

   szerint.

- Járművek, fődarabok részegységek műszeres diagnosztikája, beszabályozása, járművek,

   fődarabok, részegységek javítása,

- Járművek kenési helyeinek  zsírzása.

- Kenő-és segédanyagok szint ellenőrzése, utántöltése, cseréje,

- Járművek elektromos futójavítása,

- Elektromos részegységek diagnosztikája, szükség szerinti programozása,

- Karosszéria részleges javítása, elemek cseréje,

 

 

Egyéb szolgáltatások:

 

- Haszonjármű mentés

- Menetíró készülékek (tachográfok) javítása, illesztése

- Sebességhatároló berendezés javítása

Nyitvatartási idő:

 

Munkanapokon: 8.00 – 17.00 óráig

Tel.: 06 30 950 80 70

Tel.: 06 1 256 70 13 Fax: 06 1 256 70 23

 

 

kor41k, új embléma

                                    VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

 

 

 

 

A  Fehér-Truck Kft. az alapító okirat és cégbírósági bejegyzés alapján járműjavítást

(TEÁOR 5020) is végezhet, így gépjárműfenntartó szolgáltatást is vállalhat.

 

1.) A megrendelés felvétele során vállalkozó vizsgálja a szolgáltatás elvállalásának

lehetőségét az 1/1990. (IX. 29.) KHVM sz. rendelet, valamint a hatósági feladatok

végzésére való külön feljogosításban foglaltak figyelembe vételével. A társaság az ügyfél

által tudomására hozott adatokat bizalmasan kezeli.

 

2.) Vállalkozó a megrendelés teljesítését nem vállalja, ha:

- A megrendelendő szolgáltatás tevékenységi körén kívül esik,

- A megrendelő az általa biztosított, minősítetlen (de egyébként minősítésre kötelezett)

alkatrész beépítését kívánja,

- A megrendelő olyan műveletek, elhagyását kéri, amelyek nélkül a jármű

forgalombiztonsági és környezetvédelmi jellemzői nem állíthatók helyre,

- A megrendelő olyan munkát rendel meg, amelynek elvégzése után a jármű nem felelne

meg a forgalomban tartás jogszabályi feltételeinek.

A vállalkozó bármely járműtípus javítását vállalhatja, azonban nem vállalhat olyan jellegű

munkákat, melyek a közlekedésbiztonsági berendezések módosításával (átalakításával)

járnak.

 

II. A jármű átvétele javításra

 

1.) Amennyiben a vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges

feltételekkel, akkor a járművet műszaki szakemberével megvizsgáltatja, aki hiba

felvételezést készít és a megállapításokat a rendszeresített munkalapon, rögzíti.

 

2.) A vállalkozó a megrendelőt a hiba felvételezés alapján tájékoztatni köteles a

megállapítható és várható legmagasabb vállalkozási díjról, a szolgáltatás várható

elkészülési idejéről.

 

3.) Ha a megrendelő részletes árajánlatot kér a gépjárműjavításba vétele előtt, úgy külön

írásbeli megbízásra – díjazás ellenében -  a vállalkozó azt számára elvégzi, beleértve a hibafeltárással kapcsolatos esetleges részleges megbontást és a műszeres vizsgálatot is.

Amennyiben az ilyen módon elkészített árajánlat után a megrendelő a szükséges

javítások elvégzését mégsem kéri, úgy a járművön megbontott egységek visszaszerelése,

illetve a gépkocsi üzemképes állapotba hozása a vállalkozónak nem képezi feladatát. Ez

esetben a megbontott gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni.

Ha a megrendelő külön megbízást ad az eredeti állapot helyreállítására, akkor a

vállalkozó azt felelősség nélkül, szükségjavítás jelleggel, díjazás ellenében elvégzi,

amennyiben a hibafeltárás során a közlekedésbiztonságot veszélyeztető hibát nem

észleltek.

 

4.) A megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes, ha a megrendelő

gépkocsiját nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább üzemelteti. E

határin belül is megszűnik az érvényesség, ha a járműnél a felvételi állapothoz képest

változás következett be (pl.: baleset, újabb meghibásodás).

 

5.) A megrendelő a hiba felvételezést és árkalkulációt, az árajánlat alján található, Megrendelő aláírásával elfogadja, amely tartalmazza a jármű adatait, a kért munkákat, a várható munkadíjat és a várható elkészülési időt.

A jármű átvételekor ki kell tölteni gépjármű átvételi lapot is, amely

tartalmazza a járművel átadott tartozékokat és alkatrészeket, az üzemanyagtank

töltöttségét, valamint a járművön található sérüléseket is. A járműben hagyott tárgyakért a vállalkozó felelősséggel nem tartozik. A munka megrendelő mindkét fél aláírásával, ill. elektronikus úton küldött árajánlat esetén, a megrendelő elektronikus visszaigazolásával  hitelesíteni köteles.

 

6.) Megrendeléskor a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni a jármű kulcsait,

forgalmi engedélyét, valamint a kötelező felelősségbiztosítás fennállását igazoló

dokumentumot is, ha a szolgáltatás az időszakos műszaki vizsgáztatásra irányul.

 

7.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Fehér-Truck Kft. telephelyére vonatkozó

munka és egészségvédelmi szabályokat a telephelyen tartózkodás ideje alatt köteles

betartani.

ű javítása, a megrendelés teljesítése során adódó események

 

1.) A megrendelő a jármű javításához szükséges alkatrészeket, és fődarabokat saját maga is