A műszaki vizsga lehetséges eredményei

 A gépjárművek műszaki időszakos vizsgálata során az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:

Megfelelt: a jármű megfelel a joghatályos előírásoknak. a műszaki vizsga sikeres közúti forgalomra alkalmas a jogszabályokban meghatározott időtartamig.

Kisebb hibák: ide tartoznak azok a kisebb hiányosságok vagy az előírástól történő kisebb eltérések, melyek a jármű biztonságát, illetve a környezetterhelést jelentősen nem befolyásolják. Ilyen hibák mellett a jármű alkalmas a közúti forgalomra, átengedik a vizsgán. Ilyen kisebb hiba például, ha az ablaktörlő lapát kissé deformálódott.

Komoly hibák: ide tartoznak azok a hiányosságok, nagyobb eltérések, melyek jelentősen befolyásolják a jármű biztonságát és a többi közlekedőt, valamint a környezetterhelést. Ilyen például a kopott fékdob, féktárcsa. Ebben az esetben csak 2 hónapra kaphat engedélyt a kamion, majd újra kell vizsgáznia.

Veszélyes hibák: ide tartoznak azok a hibák, melyek közvetlen és azonnali veszélyt jelentenek a közlekedés biztonságára vagy olyan mértékben terhelik a környezetet, illetve olyan mértékben térnek el az előírásoktól, hogy a jármű nem vehet részt a forgalomban. Ebben az esetben a jármű nem megy át a vizsgán. Ide tartoznak például a jármű hiányzó okmányai és a nem megfelelően működő fékpedál.

Kivonat az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet idevonatkozó joghatályos rendelkezésről:

„4. A jármű minősítése a hibák minősítése alapján

4.1. Ha a jármű vizsgálata során hibát nem találtak, valamint kizárólag kisebb hiányosságok esetén [3.2.2. pont a) alpont] úgy kell tekinteni, hogy a jármű megfelelt a vizsgálaton, a feltárt hiányosságokat orvosolni kell, és a járművet nem szükséges újból vizsgálatnak alávetni. (MEGFELELT: M)

4.2. Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni. (Komoly hiányosság: K)

4.3. Veszélyes vagy a vizsgálat keretében ellenőrzött jóváhagyási követelmények nem teljesülése miatt fennálló hiba esetén a jármű nem felelt meg. A forgalmi engedélyt érvénytelenítni kell. (ALKALMATLAN: A)”

4.3.1. A jármű „alkalmatlan”-ná minősítéséről a közlekedési hatóság elektronikus úton tájékoztatja a Nyilvántartót.”

A kamion műszaki vizsgáztatásának lehetséges módjai a Fehér-Truck Kft – Műszaki Vizsga, Kamion és Pótkocsi Szerviznél

Műszaki vizsgára két lehetséges mód van műhelyünkben.

műszaki vizsga lehetséges eredményei

Az első, mikor a vizsgára felkészítést másik szerelőműhely végzi, és nálunk ön csak a műszaki vizsgát végezteti el. Ebben az esetben alapkövetelmény, hogy a kamion tiszta legyen, minden, a járműre vonatkozó engedély rendelkezésre álljon, ha van kiegészítő vizsga (pl. daru vagy érintésvédelem), az legyen érvényes. Ha ügyintéző hozza a járművet, akkor álljon rendelkezésre a meghatalmazás, hogy eljárhat. Ebben az esetben is érdemes egy előzetes szemlét kérni, hogy ne a vizsga közben derüljön ki, hogy alkalmatlan vagy kevésbé alkalmas a kamion a közúton való közlekedésre. (Az első esetben megbukik a műszaki vizsgán, a második esetben két hónapra kapja csak meg az engedélyt.)

A másik módja a műhelyünkben történő műszaki vizsgáztatásnak, ha a kamiont mi készítjük fel a vizsgára. Ez előzetes egyeztetés és árajánlat alapján történik. Mivel mindent műhelyünk végez, ez lehet az ön számára is az egyszerűbb és megbízhatóbb út a műszaki vizsgáztatásra. Továbbá időtakarékos megoldás is, hiszen a maximális megfelelőségre koncentrálunk.

Reméljük most már ön is kiterjedt információkkal rendelkezik a kamionok műszaki vizsgájával kapcsolatban, és megalapozott, biztos döntést tud hozni, hol és hogyan szeretné vizsgáztatni járművét. Amennyiben szeretne mélyebben elmerülni a témában, részletesen tájékozódhat még a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben is – mely összesen 120 paragrafust tartalmaz. További kérdés esetén viszont mi is állunk szíves rendelkezésére. Ha pedig árajánlatot szeretne kérni kamion műszaki vizsgára, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.